KSIĘGI RACHUNKOWE,HANDLOWE, PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY:

 • Weryfikacja dokumentów pod względem formalno- rachunkowym
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług PIT, CIT, VAT, JPK
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, sprawozdań finansowych – bilans i rachunek zysków i strat
 • Pomoc w kwestiach podatkowych i rachunkowych
 • Reprezentacja przed urzędami skarbowymi
 • Pomoc przy rejestracji nowo zakładanej działalności gospodarczej, wybór odpowiedniej formy prawnej oraz formy opodatkowania

KADRY I PŁACE:

 • Przygotowanie comiesięcznych list płac pracowników i osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS podatników oraz osób zatrudnionych
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS
 • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: zestawień dotyczących PIT 11
 • Prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych
 • Reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwową Inspekcją Pracy (PIP)

SPORZĄDZANIE ZEZNAŃ ROCZNYCH (PIT, CIT)

 • Sporządzanie deklaracji i zeznań rocznych
 • Z przychodów/dochodów z wynajmu lub dzierżawy:
 • a) dla ryczałtowców – PIT</li a>
 • b) zasady ogólne – PIT , Podatek liniowy
 • Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie deklaracji związanych z prywatnym wynajmowaniem lokali
 • Sporządzanie deklaracji i redagowanie pism różnych
 • Wnioski o zwrot VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)